Lading Vandværk

Orientering

Ved driftsforstyrrelser kontakt Olav Basse - mobil: 20988384

OBS: Vi er i fuld gang med at skifte alle vandure til digitale vandure

- dette vil foregå de næste et til to år.

Derfor skal alle forbrugere aflæse vandure manuelt indtil der kommer besked at alle ure er skiftet.

Først når alle ure er digitale vil vandværket kunne aflæse urene automatisk!

Venlig hilsen

Bestyrelsen
Lading Vandværk